Chińska bańka na twarzach

Chińska gospodarka odzyskuje impet po dziesięcioletnim spowolnieniu. Ale wciąż nęka ją groteskowo nadmuchana bańka na rynku nieruchomości, kryzys bezrobocia wśród młodzieży i zapaść demograficzna.

Wielu analityków obawia się, że Chiny zmierzają w kierunku bańki rynkowej, która może się załamać, jeśli nie pęknie. Jest to obawa, która już zaszkodziła rynkom wschodzącym, w tym Brazylii i Rosji, i może zniszczyć losy zagranicznych inwestorów, którzy posiadają firmy zależne od chińskiego popytu.

Jednym ze sposobów na uniknięcie ryzyka związanego z rynkiem bańki jest trzymanie się z dala od firm, które są wysoce zależne od Chin. Dotyczy to gigantów technologicznych, takich jak Apple i Google, a także dużych instytucji finansowych, takich jak banki i firmy ubezpieczeniowe.

Należy również pamiętać, że Chiny są krajem znanym z szybkiego wzrostu, który często odbywa się kosztem wysokiej inflacji. Jeśli bańka pęknie w sektorze nieruchomości, inwestorzy mogą doświadczyć gwałtownej utraty bogactwa, podczas gdy gospodarka może wpaść w recesję.

Co więcej, podczas gdy rynek akcji jest doskonałą okazją inwestycyjną dla przeciętnego inwestora, ważne jest, aby pamiętać, że rynek nie zawsze przynosi silne zyski. Ponadto, bańka giełdowa może być niebezpieczna, ponieważ może prowadzić do ogromnych strat, jeśli pęknie.

Najlepszym sposobem na ochronę swoich inwestycji jest inwestowanie we właściwe sektory. Na przykład, należy inwestować w akcje, które produkują solidne przepływy pieniężne, takie jak te związane z technologią, opieką zdrowotną i rolnictwem.

Należy również rozważyć inwestowanie w akcje firm, które są w rozwijającej się branży. Na przykład, sektor opieki zdrowotnej rozwija się szybko w Chinach, ponieważ szpitale coraz częściej polegają na biotechnologii w celu poprawy opieki nad pacjentami.

Wreszcie, powinieneś również skupić się na długoterminowej strategii wzrostu i stabilności firmy. Najlepiej, jeśli firma będzie miała solidny model biznesowy i długą historię zyskownych operacji.

W ten sposób można mieć pewność, że firma nie zostanie uderzona żadnymi negatywnymi konsekwencjami, jeśli cena akcji spadnie. Ponadto powinieneś przyjrzeć się również innym czynnikom, które mogą wpłynąć na dolną linię firmy, takim jak poziom zadłużenia i liczba pracowników.

Cena

Cena chińskiej bańki na twarz była bardzo wysoka. Młodzi artyści tacy jak Yue, Zeng Fanzhi czy Liu Xiaodong żądają za swoje prace niezwykle wysokich cen. Nie jest to nowe zjawisko, ale ostatnie skoki cenowe były szczególnie duże.

Rynek nieruchomości jest w Chinach zupełnie inny niż w Stanach Zjednoczonych, a przepisy bankowe tego kraju są o wiele bardziej restrykcyjne. Zasady udzielania pożyczek wymagają wyższych zaliczek, a kredyty hipoteczne są utrzymywane do terminu zapadalności. Środki te pozwalają kredytobiorcom płacić za swoje domy więcej niż w USA, gdzie warunki kredytowania były luźniejsze przed kryzysem subprime.

W rezultacie cena mieszkań w Chinach jest dość wysoka, ale pozostaje poniżej tego, czego można by oczekiwać, biorąc pod uwagę fundamenty. Sugeruje to, że chiński boom mieszkaniowy jest rzeczywisty, a nie spekulacyjny. Artykuł podważa ramy bańki, które twierdzą, że mechanizmy spekulacyjne mogą wyjaśnić wysoki poziom cen domów w Chinach. Zamiast tego pokazuje, że asymetryczne systemy regulacyjne odegrały kluczową rolę w kształtowaniu wspólnej reprezentacji rynku mieszkaniowego przez inwestorów.

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *